Nasza działalność

Rozwiązujemy problemy dla naszych klientów. Maksymalizując efektywność energetyczną, możemy obniżyć koszty produkcji, zmniejszyć emisję CO2, poprawić komfort pracowników i gości, a co najważniejsze, pomóc Twojej firmie zaoszczędzić pieniądze. Prygotowywujemy projekty w zakresie efektywności energetycznej na podstawie dokładnych analiz zużycia i potrzeb, a następnie nasz zespół inżynierów wdraża projekty w krótkim czasie i przy minimalnym zakłóceniu pracy. Utrzymujemy i obsługujemy zainstalowane urządzenia przez okres obowiązującej umowy.

Przynosimy pożądane rezultaty bez ponoszenia nakładów CAPEXU z Waszej strony, ponieważ oprócz wszystkich prac inżynierskich, które wykonujemy, finansujemy również projekty. Spłacasz nam oszczędności, które osiągasz dzięki poprawie efektywności energetycznej i obniżeniu kosztów.

Resalta Luneos rozwija także projekty na dużą skalę dotyczące energii odnawialnej. Naszym celem jest zwiększenie odnawialnych źródeł energii w koszyku energetycznym każdego kraju, w którym działamy. W połączeniu z naszymi wysiłkami na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej dla firm i instytucji publicznych, mamy w zamiarze również chronić środowisko naturalne dla przyszłych pokoleń.  

Możesz dowiedzieć się więcej o różnorodności usług, które oferujemy poniżej - w ten sposób pomagamy Ci osiągnąć Twoje cele energetyczne.

Zmniejsz swoje koszty energii
Zmniejsz swoje koszty energii
Sfinansuj swój projekt renowacji energii
Sfinansuj swój projekt renowacji energii
Zredukuj emisję CO2
Zredukuj emisję CO2
Rozwiń swój projekt energii odnawialnej
Rozwiń swój projekt energii odnawialnej

Zmniejsz swoje koszty energii

Naszym celem jest identyfikacja, finansowanie i wdrażanie właściwych rozwiązań, które umożliwią naszym klientom zminimalizowanie kosztów energii, optymalizację procesów produkcji (tam gdzie  jest to możliwe) oraz osiągnięcie najwyższych możliwych oszczędności. Resalta Luneos może zredukować twoje koszty energii w zróżnicowanych obszarach takich jak ogrzewanie, chłodzenie, pobór prądu, oświetlenie, produkcja pary i wiele innych.

reduce energy costs

Sfinansuj swój projekt renowacji energii

Każdemu klientowi, z którym rozmawiamy zależy na zrównoważonym rozwoju i energooszczędności, lecz wielu z nich brakuje potrzebnych zasobów aby zainwestować w wymagane projekty. Finansujemy projekty w imieniu naszych klientów, zarówno publicznych, jak i  prywatnych, które następnie spłacają z osiągniętych oszczędności. Od pierwszego dnia działania projektu nasi klienci cieszą się oszczędnościami, bez wydatków z ich własnego budżetu. Po wygaśnięciu kontraktu z Resalta Luneos klienci wciąż korzystają z oszczędności generowanych przez projekt.

Financing

Zredukuj emisję CO2

Zdecydowana większość naszych rozwiązań jest oparta na odnawialnych źródłach energii. Przejście z paliw kopalnych na odnawialne źródła energii jest najszybszą drogą do oszczędności oraz zwiększonej wydajności, nie wspominając już o osiąganiu celów ekologicznych. Nawet w przypadkach, w których to przejście zostało już częściowo wykonane, nowe postępy w technologii zawsze oznaczają dostępność lepszych i wydajniejszych rozwiązań. Obniżone emisje CO2 mają pozytywny wpływ na środowisko, jak i na jakość życia otaczających cię społeczności.

reduce co2 emissions

Rozwiń swój projekt energii odnawialnej

W pełni zaangażowani w ochronę środowiska dla przyszłych pokoleń i wspieraniu ekologicznego wzrostu gospodarczego rozwijamy projekty energii odnawialnej na dużą skalę w wielu różnych dziedzinach: kogeneracja, biogazowanie, gaz wysypiskowy, pompy ciepła wykorzystujące otaczającą energie i nie tylko.

 

Wykorzystujemy naszą ogromną specjalistyczną wiedzę znajdując najbardziej optymalne projekty do opracowania i wdrożenia w każdej lokalizacji tak aby użytkować zasoby naturalne w najbardziej energooszczędny i zrównoważony sposób.

 

Oprócz prowadzenia projektów, zajmujemy się ich finansowaniem, wdrażaniem oraz podejmujemy się budowy, a po ukończeniu dbamy o ich prawidłowe działanie i konserwację.

Renewable energy

 

Model ESCO

Dowiedz się więcej o formach finansowania dla klientów prywatnych.

Model PPP

Dowiedz się więcej o formach finansowania dla sektora publicznego.

Chcesz zobaczyć więcej?

Pobierz nasze badania

Regulamin

Zapisując się na naszego newslettera zgadzasz się na otrzymywanie wiadomości e-mail od Resalty Luneos Sp. z o. o. Celem naszego newslettera jest informowanie o działalności Resalta Luneos, nowych projektach, postępach, nadchodzących wydarzeniach oraz przekazywanie najświeższych doniesień dotyczących wydajności energetycznej i odnawialnych źródeł energii gościom odwiedzającym naszą stronę internetową, partnerom, klientom oraz opinii publicznej. Nasz newsletter będzie wydawany najczęściej raz w miesiącu, z wyjątkiem nieplanowanych, lecz ważnych wiadomości. Zastrzegamy sobie pełne prawo do modyfikacji lub zaprzestania publikowania newslettera, w każdym momencie bez powiadomienia. Traktujemy Twoją prywatność poważnie i nigdy nie przekażemy lub nie sprzedamy Twoich danych osobom trzecim. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji newslettera.