Nota prawna

Informacje zawarte na tej stronie internetowej służą celom informacyjnym tylko i wyłącznie. Informacje są dostarczane przez Resalta Luneos Sp. z o. o. , pomimo dołożenia wszelkich starań z naszej strony, aby informacje były aktualne i poprawne, nie składamy żadnych oświadczeń, ani nie dajemy żadnego typu gwarancji, wyrażonych lub domyślnych, dotyczących kompletności, dokładności, niezawodności, przydatności lub dostępności w odniesieniu do strony internetowej lub informacji, produktów, usług, lub powiązanych ze stroną internetową obrazów na niej zawartych w dowolnym celu. Bazujesz na takich informacjach na własne ryzyko. Informacje podane na stronie internetowej nie powinny być wykorzystywane jako substytut konsultacji z doradcą do spraw energii, inżynierii, finansowania, lub innymi konsultantami. Przed podjęciem decyzji lub działań powinieneś skonsultować się z doradcą Resalta Luneos.

Resalta Luneos Sp. z o. o., powiązane z nią inne spółki, lub partnerzy, przedstawiciele i pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wliczając, bez ograniczeń, straty pośrednie lub wynikowe oraz szkody, lub wszelkie straty lub szkody wynikające z utraty danych lub zysków wynikających z, lub w związku z korzystaniem z tej strony internetowej.

Za pośrednictwem tej strony można łączyć się z innymi stronami internetowymi, które nie są pod kontrolą Resalta Luneos Sp. z o. o.. Nie mamy kontroli nad charakterem, treścią i dostępnością tych stron internetowych. Zawarcie jakichkolwiek linków na stronie internetowej nie koniecznie oznacza rekomendację lub poparcie wyrażonych w nich poglądach.  

Dokładamy wszelkich starań, aby strona internetowa działała sprawnie. Jednakże, Resalta Luneos Sp. z o. o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za tymczasową niedostępność witryny w związku z problemami technicznymi, będącymi poza naszą kontrolą.

Chcesz zobaczyć więcej?

Pobierz nasze badania

Regulamin

Zapisując się na naszego newslettera zgadzasz się na otrzymywanie wiadomości e-mail od Resalty Luneos Sp. z o. o. Celem naszego newslettera jest informowanie o działalności Resalta Luneos, nowych projektach, postępach, nadchodzących wydarzeniach oraz przekazywanie najświeższych doniesień dotyczących wydajności energetycznej i odnawialnych źródeł energii gościom odwiedzającym naszą stronę internetową, partnerom, klientom oraz opinii publicznej. Nasz newsletter będzie wydawany najczęściej raz w miesiącu, z wyjątkiem nieplanowanych, lecz ważnych wiadomości. Zastrzegamy sobie pełne prawo do modyfikacji lub zaprzestania publikowania newslettera, w każdym momencie bez powiadomienia. Traktujemy Twoją prywatność poważnie i nigdy nie przekażemy lub nie sprzedamy Twoich danych osobom trzecim. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji newslettera.