POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ochrona danych osobowych jest dla nas ważna

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej. Ochrona twoich danych osobowych jest dla na s bardzo ważna, więc wraz z obszernymi treściami online gwarantujemy również prawo do samodzielnego decydowania o wykorzystaniu informacji.

Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych

Zalecenia dotyczące ochrony danych informują o charakterze i zakresie przetwarzania danych osobowych przez RESALTA LUNEOS Sp. z o. o.

Termin „dane osobowe”, jak zastosowano tutaj, zawiera wszelkie informacje przypisane lub mogące zostać tobie przypisane jako użytkownikowi naszej strony internetowej, bez względu na to czy informacje takie zostały wprowadzone przez ciebie, pobrane od ciebie lub pozyskane w inny sposób.  W szczególności, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych w UE i krajowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych stanowią podstawę prawną ochrony danych.

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych przez RESALTA LUNEOS Sp. z o. o. odbywa się w następujący sposób: otwierając stronę internetową RESALTA LUNEOS Sp. z o. o. różne informacje są wymieniane między urządzeniem końcowym a naszym serwerem. Może to również nastąpić w przypadku danych osobowych. Informacje pozyskane w ten sposób są wykorzystywane między innymi do optymalizacji naszej strony internetowej.

Jakie dane pobieramy?

Po otwarciu naszej strony internetowej następujące dane są przesyłane automatycznie i bez interwencji użytkownika na serwer naszej witryny za pośrednictwem przeglądarki używanej na urządzeniu końcowym:

 • Adres IP urządzenia połączonego z Internetem, które wysyła zapytanie,
 • data i godzina dostępu,
 • nazwa i adres URL wywoływanego pliku,
 • strona internetowa / aplikacja, za pośrednictwem której uzyskano dostęp (odsyłający adres URL),
 • przeglądarka, której używasz i, w razie potrzeby, system operacyjny komputera podłączonego do sieci oraz nazwa twojego dostawcy dostępu

Dane te są tymczasowo przechowywane w tak zwanym pliku dziennika w następujących celach:

 • zapewnienie bezproblemowego połączenia,
 • zapewnienie komfortowego korzystania z naszej strony internetowej / aplikacji,
 • ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu.

Podstawą prawną przetwarzania adresu IP jest artykuł 6 ustęp 1 litera f Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych. Nasze uzasadnione i słuszne zainteresowanie  wynika z powyższych celów przetwarzania danych.

Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim:

 • Do celów wymienionych powyżej, możemy udostępniać dane osobowe stronom trzecim, w tym innym podmiotom z grupy spółek RESALTA LUNEOS. Nie sprzedajemy, nie handlujemy, nie wynajmujemy, nie ujawniamy, nie przekazujemy ani w żaden inny sposób nie udostępniamy danych osobowych, chyba że w zakresie opisanym poniżej lub zgodnie z ustaleniami w określonym kontekście.

Udostępniając dane osobowe, robimy to wyłącznie w ścisłej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Potencjalnych odbiorców twoich danych osobowych wymieniono poniżej:

 • Inne podmioty w grupie RESALTA LUNEOS: Możemy udostępniać twoje dane osobowe innym podmiotom z grupy spółek RESALTA LUNEOS, jeśli istnieje uzasadniony powód, aby to zrobić i takie udostępnienie jest prawnie dozwolone. W każdym przypadku, gdy udostępniamy twoje dane innym podmiotom z grupy spółek RESALTA LUNEOS lub naszym partnerom biznesowym, robimy to tylko w określonych celach.
 • Zewnętrzni dostawcy usług, którzy wykonują w naszym imieniu i zgodnie z naszymi instrukcjami niektóre usługi zewnętrzne (np. firmy kontraktowe lub osoby fizyczne). Przykłady obejmują zarządzanie bazą danych, usługi serwisowe, analitykę stron internetowych, obsługę zapytań przychodzących, dostarczanie paczek, wysyłanie poczty i wiadomości e-mail, usuwanie powtarzających się informacji z list klientów, analizowanie danych, zapewnianie sprzedaży i pomocy marketingowej. Zewnętrzni dostawcy usług mogą na przykład obejmować firmy informatyczne, agencje ratingowe lub doradców prawnych, finansowych i innych. Każdy zewnętrzny dostawca będzie miał dostęp tylko do takich danych osobowych, które są potrzebne do wykonywania określonych funkcji i wyłącznie w celu wykonywania tych funkcji. Dopilnujemy, aby każdy zewnętrzny dostawca usług był świadomy tych zobowiązań i ich przestrzegał. Zapewnimy również, że dowolny zewnętrzny dostawca usług traktuje Twoje dane osobowe w sposób zapewniający ich ochronę, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów o ochronie danych, i że przyjmą oni odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa.
 • Sądy, organy ścigania i organy regulacyjne: możemy udostępniać dane osobowe, jeśli uważamy, że jest to konieczne do przestrzegania prawa, w celu ochrony praw lub bezpieczeństwa naszej strony internetowej, innych użytkowników lub stron trzecich (np. w celu ochrony przed oszustwem).

Czas przechowywania danych:

Nie przechowujemy danych osobowych dłużej niż jest to konieczne do celów prawnie dopuszczalnych, dla których zostały uzyskane, zgodnie z obowiązującymi zasadami zatrzymywania danych i / lub zgodnie z wymogami lub za zgodą odpowiednich przepisów lub do odwołania.

Subskrypcja naszego newslettera

Po zapisaniu się do newslettera Resalta Luneos za pośrednictwem naszej strony internetowej zbieramy następujące dane osobowe w celu prawidłowego wysłania newslettera do Ciebie za pomocą e-maila: Twój adres e-mail oraz, w przypadku bardziej spersonalizowanego newslettera, możesz podać swoje imię i nazwisko. Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, powinieneś poprosić rodzica lub opiekuna o zgodę na zapisanie się do newslettera Resalta Luneos.

Informacje o subskrypcji są przechowywane w bazie danych obsługiwanej przez zewnętrznego usługodawcę (Mailchimp). Dane osobowe przechowywane w tej bazie danych są wykorzystywane wyłącznie w celu subskrypcji newslettera Resalta Luneos i otrzymywania informacji o innych wiadomościach i aktualizacjach Resalta Luneos. Zewnętrzny dostawca usług jest związany umową zgodnie z art. 28 Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych.

Możesz anulować swoją zgodę na otrzymywanie wiadomości online w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, np. aby zostać usuniętym z naszej strony  internetowej. Link do strony rezygnacji z subskrypcji znajduje się na końcu każdego internetowego newslettera. Anulowanie powoduje usunięcie pozyskanych danych użytkownika. Jeśli anulujesz zgodę na otrzymywanie wiadomości online, Twoje informacje zostaną usunięte z odpowiedniej dystrybucji wiadomości e-mail.

POSTING NA STRONIE INTERNETOWEJ W CELU JEJ OPTYMALIZACJI

Pliki cookie - ogólne instrukcje

Na podstawie artykułu 6 ustępu 1 litery f Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych ma ono zastosowanie do znajdujących się na naszych stronach internetowych tzw. ciasteczek. Nasze zainteresowanie optymalizacją naszych stron internetowych jest uzasadnione w rozumieniu wyżej wspomnianego rozporządzenia. Pliki cookie to małe pliki, które są zapisywane na urządzeniu końcowym podczas odwiedzania naszych stron internetowych (laptop, tablet, smartfon itp.). Pliki cookie nie powodują uszkodzenia urządzenia końcowego, nie zawierają wirusów, trojanów ani innego złośliwego oprogramowania. Plik cookie przechowuje, w każdym przypadku, informacje powiązane z określonymi urządzeniami końcowymi. Nie oznacza to jednak, że otrzymamy bezpośrednio informacje o Twojej tożsamości.

Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć na stronie: https://www.resalta.com/cookie-policy.

Po przesłaniu wiadomości e-mail w celu pobrania jednego z naszych studium przypadków, broszur lub innych dostępnych dokumentów, zbieramy następujące informacje w celach marketingowych, aby przesyłać Ci inne publikacje lub wiadomości, które mogą Cię zainteresować. Nigdy nie będziemy udostępniać, ani sprzedawać twoich danych stronom trzecim.

Google Analytics

Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. (Google). Google Analytics wykorzystuje pliki tekstowe, które są przechowywane na twoim komputerze („ciasteczka”), aby umożliwić analizę sposobu korzystania z witryny przez użytkowników. Informacje tworzone i gromadzone przez pliki cookie, dotyczące korzystania użytkowników z tej witryny, będą przesyłane i przechowywane na serwerach w USA. Należy pamiętać, że anonimizacja adresu IP jest trwale aktywowana na tej witrynie, co powoduje usunięcie ośmiu ostatnich znaków adresu IP użytkownika. Skrócenie adresu IP użytkownika odbywa się w Unii Europejskiej lub w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W wyjątkowych okolicznościach proces ten można przeprowadzić w USA.

Google wykorzystuje informacje zebrane na tej stronie internetowej w imieniu operatora strony internetowej, do analizy sposobu korzystania z tej witryny przez użytkowników zanonimizowanych, do generowania raportów dotyczących aktywności zanonimizowanych użytkowników na stronach internetowych, do tworzenia anonimowych profili użytkowników i statystyk internetowych oraz do świadczenia dalszych usług w imieniu operator witryny związanych z korzystaniem ze strony internetowej i internetu. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika nie będzie łączony z żadnymi innymi danymi. Więcej informacji o tym, jak Google wykorzystuje, gromadzi i przetwarza dane, można uzyskać za pomocą tego linku.

Użytkownicy mogą zapobiec używaniu plików cookie, odpowiednio dostosowując ustawienia przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że w tym przypadku niektóre funkcje tej witryny mogą nie być w pełni dostępne. Użytkownicy mogą również zapobiegać gromadzeniu danych (w tym adresu IP) generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z tej witryny przez Google, i przetwarzanych przez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki.

Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych o sobie przez Google w sposób i do celów określonych powyżej.

Resalta.com wykorzystuje również śledzące pliki cookie do ponownego marketingu vendo stron trzecich, w tym śledzący plik cookie Google Adwords. Oznacza to, że będziemy nadal wyświetlać Ci reklamy w Internecie, w szczególności w sieci partnerskiej Google (CGN). Jak zawsze szanujemy Twoją prywatność i nie zbieramy żadnych możliwych do zidentyfikowania Ciebie informacji za pomocą systemu marketingowego Google lub innego podmiotu zewnętrznego.

Zewnętrzni dostawcy, w tym Google, z których usług korzystamy, umieszczają pliki cookie w przeglądarkach internetowych w celu wyświetlania reklam na podstawie poprzednich wizyt na naszej witrynie. To pozwala nam składać oferty specjalne i nadal sprzedawać nasze usługi tym, którzy wykazali zainteresowanie naszymi usługami.

Aby zrezygnować z wykorzystywania plików cookie przez zewnętrznego dostawcę, odwiedź naszą stronę rezygnacji z plików cookie.

Linki

Nasza strona internetowa może zawierać linki do innych stron, które nie są własnością i nie są kontrolowane przez Resalta Luneos Sp. z o. o.. Polityka prywatności operatorów tych stron może różnić się od polityki Resalta Luneos Sp. z o. o.. Dlatego nie możemy ponosić odpowiedzialności za sposób, w jaki dane są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez tych operatorów.

Wtyczki mediów społecznościowych

Ta funkcja online wykorzystuje wtyczki mediów społecznościowych do sieci społecznościowych LinkedIn i YouTube.

Wtyczki mediów społecznościowych to programy społecznościowe osadzone na stronach internetowych innych firm. Osadzenie wtyczki mediów społecznościowych powoduje, że dane osobowe i inne dane dotyczące osoby są przesyłane do dostawcy wtyczki mediów społecznościowych. Ponadto, jeśli jesteś również zalogowany w sieci społecznościowej, aktywowana wtyczka mediów społecznościowych umożliwia przypisanie twoich działań do twojego profilu.

Ze względu na ochronę danych postanowiliśmy początkowo zablokować wtyczki mediów społecznościowych, które są osadzone na naszej stronie internetowej.

Oferujemy jednak możliwość korzystania z wtyczek mediów społecznościowych, jeśli wyrażasz taką chęć.

Wtyczka jest aktywowana poprzez kliknięcie na żądany symbol wtyczki, który wcześniej podłączyliśmy.

Pamiętaj, że po aktywacji wybranej wtyczki dane osobowe są przesyłane do odpowiedniego dostawcy usługi mediów społecznościowych.

Wyraźnie zaznaczamy, że nie mamy wpływu na zakres, rodzaj i cel przetwarzania twoich danych osobowych i związanych z twoją osobą przez dostawcę serwisu społecznościowego, i możemy udzielić Ci informacji tylko zgodnie z naszym obecnym poziomem wiedzy na dany moment.

Dane osobowe gromadzone i przetwarzane przez dostawców mediów społecznościowych obejmują:

 • Twój adres IP
 • Adres strony internetowej, na której znajduje się aktywowana wtyczka społecznościowa,
 • Informacje o używanej przeglądarce i używanym systemie operacyjnym,
 • Data i godzina uzyskania dostępu do naszej strony lub aktywacji wtyczki mediów społecznościowych
 • Wyżej wymienione dane są przesyłane i przechowywane, gdy wtyczka jest aktywowana, niezależnie od tego, czy jesteś członkiem odpowiedniego dostawcy mediów społecznościowych.

Ponadto, radzimy abyś zapoznał się z polityką prywatności dostawcy mediów społecznościowych.

Jeśli w czasie interakcji jesteś także zalogowany do dostawcy mediów społecznościowych, takiego jak LinkedIn lub YouTube, jest on w stanie rozpoznać Twoją nazwę użytkownika lub, jeśli przechowywane, prawdziwe imię i nazwisko oraz przypisać informacje leżące u podstaw interakcji do twojego profilu.

Wyżej wymienione dane umożliwiają również dostawcom odpowiednich usług mediów społecznościowych tworzenie pseudonimizowanych, a także potencjalnie zindywidualizowanych profili użytkowania na własne potrzeby.

W przypadku interakcji z aktywowaną wtyczką (np. „polubienia” LinkedIn) dostawca mediów społecznościowych może spowodować zapisanie pliku cookie na komputerze lub urządzeniu, co umożliwia również identyfikację osoby lub profilu użytkownika.

Jeśli wtyczka jest aktywowana, Twój adres IP jest przechowywany, a plik cookie zapisywany bez względu na to, czy jesteś członkiem jednego z dostawców mediów społecznościowych.

Zwracamy uwagę, że czas przechowywania takich plików cookie nie jest nam znany i nie mamy na to wpływu.

W przypadku osób niebędących członkami, profil użytkowania może zostać w następstwie utworzony przez dowolny zapisany plik cookie, gdy zalogujesz się w przyszłości do dostawcy mediów społecznościowych.

Uwaga:

Pamiętaj, że po aktywowaniu wtyczki mediów społecznościowych Twoje dane osobowe mogą być również przechowywane, przetwarzane i wykorzystywane w krajach poza Unią Europejską, a tym samym w krajach, w których nie istnieje odpowiedni i właściwy poziom ochrony danych odpowiadający temu w Unii Europejskiej.
 

TWOJE PRAWA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Przegląd

Jeśli masz prawo odwołać swoją zgodę, masz następujące prawa w niektórych warunkach prawnych:

 • prawo do informacji o twoich danych osobowych przechowywanych w naszym kraju zgodnie z art. 15 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych UE,
 • prawo do poprawiania nieprawidłowych danych lub uzupełniania niekompletnych danych zgodnie z art. 16 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych,
 • prawo do usunięcia przechowywanych danych zgodnie z art. 17 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych UE,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych UE,
 • prawo do przekazania danych zgodnie z art. 20 Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych,
 • prawo do odrzucenia zgodnie z art. 21 Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych.

Prawo do informacji zgodnie z art. 15 Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych

Zgodnie z art. 15 ust. 1 unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych UE masz prawo, na swój wniosek, do bezpłatnego otrzymania informacji, które informacje są przetwarzane przez operatora. Obejmuje to w szczególności:

 • cele, dla których przetwarzane są dane osobowe;
 • kategorie przetwarzanych danych osobowych;
 • kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione;
 • planowany czas przechowywania danych osobowych dotyczących Ciebie lub, o ile nie ma konkretnych wskazań na ten temat, kryteria określania czasu przechowywania;
 • istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych dotyczących ciebie, prawa do ograniczenia przetwarzania przez osobę odpowiedzialną, lub prawa do odmowy przetwarzania;
 • istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego;
 • wszelkie dostępne informacje na temat pochodzenia danych, jeżeli dane osobowe nie zostały pozyskane od osoby zainteresowanej;
 • istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym tworzenie profili zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 unijnej dyrektywy o ochronie danych, oraz - przynajmniej w tych przypadkach - informacje dot. logiki, o których mowa, oraz zasięg i docelowe skutki działań podjętych na rzecz osoby dotkniętej

Jeśli dane osobowe są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej, masz prawo do otrzymania informacji, zgodnie z art. 46 Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych, w związku z mediacją prowadzoną przez odpowiednie poręczenia.

Prawo do sprostowania zgodnie z art. 16 Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych

Masz prawo zażądać od nas natychmiastowej korekty nieprawidłowych danych osobowych, które Cię dotyczą. Biorąc pod uwagę cel przetwarzania, masz prawo zażądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych - nawet poprzez dodatkowe oświadczenie.

Prawo do usunięcia zgodnie z art. 17 Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych

Masz prawo zażądać od nas natychmiastowego usunięcia danych osobowych, o których mowa, jeśli istnieje jeden z następujących powodów:

 • dane osobowe nie są już potrzebne do celów, w których zostały uzyskane lub przetworzone w jakikolwiek inny sposób;
 • odwołać swoją zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1a. Art. 9 ust. 2a Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania;
 • zgodnie z art. 21 ust. 1 lub 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych UE wnieść  sprzeciw wobec przetwarzania, a w przypadku ust. 1, art. 21 Ogólnej Dyrektywy o Ochronie Danych, nie ma podstaw priorytetowych dla przetwarzania;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • usunięcie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązków prawnych;
 • dane osobowe zostały pozyskane w związku z usługami oferowanymi przez firmy informacyjne zgodnie z art. 8 ust. 1 Ogólnej Unijnej Ustawy o Ochronie Danych.

Jeśli opublikowaliśmy Twoje dane osobowe i jesteśmy zobowiązani do ich usunięcia, weźmiemy pod uwagę dostępną technologię i koszty wdrożenia odpowiednich środków w celu poinformowania stron trzecich przetwarzających Twoje dane, że wymaga się również  od nich usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych, kopii lub replik tych danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych

Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania, jeśli spełniony jest jeden z następujących warunków:

 • kwestionujesz poprawność danych osobowych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem i żądasz ograniczenia wykorzystania danych osobowych zamiast ich usuwania;
 • osoba odpowiedzialna nie potrzebuje już danych osobowych w celu przetwarzania, a osoba zainteresowana potrzebuje ich do dochodzenia, egzekwowania lub obrony roszczeń prawnych, lub
 • wniósł Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z ust. 1, art. 21 Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych, oczekujący na ustalenie, czy wzięto pod uwagę przesłanki osób odpowiedzialnych wobec osób dotkniętych, których dane dotyczą.

Prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych

Masz prawo do otrzymania danych osobowych dotyczących Ciebie, i tych które nam udostępniłeś, w ustrukturyzowanej, normalnej i czytelnej dla komputera formie, masz prawo do przekazania tych informacji innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony , o ile

 • oparte na przetwarzaniu za zgodą zgodnie z literą a), ust. 1, art. 6 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych UE lub literą a), ust. 2, art. 9 lub na podstawie umowy zgodnie z lit. b), ust. 1, 6 Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych oraz
 • przetwarzanie odbywa się za pomocą zautomatyzowanych procedur.

Korzystając z prawa do przenoszenia danych, masz prawo zażądać, aby dane osobowe były przekazywane bezpośrednio od nas innemu administratorowi, w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Prawo do odpowiedzi zgodnie z art. 21 Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych

Zgodnie z ust. 1, art. 21 Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych, możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych wynikającemu z konkretnej sytuacji.

Niniejsze ogólne prawo sprzeciwu ma zastosowanie do wszystkich celów przetwarzania opisanych w przepisach o ochronie danych przetwarzanych zgodnie z art. 6 ust. 1f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych UE. W przeciwieństwie do prawa do odpowiedzi ukierunkowanego konkretnie na przetwarzanie danych w celach reklamowych, jesteśmy zobowiązani, zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych w UE, uznać to ogólne prawo odmowy tylko wtedy, gdy podasz nam powody najwyższej wagi, na przykład możliwe zagrożenie życia lub zdrowia. Jednocześnie istnieje możliwość skontaktowania się z nami w tej sprawie w RESALTA LUNEOS Sp. z o. o.

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących strony internetowej, przetwarzania danych osobowych lub egzekwowania swoich praw dotyczących przetwarzania danych (prawa do ochrony danych) możesz skontaktować się z INFO.SI@RESALTA.COM

Ponadto masz prawo w dowolnym momencie złożyć skargę do właściwego Inspektora Ochrony Danych w swoim kraju.

Niniejsze postanowienia dotyczące ochrony danych dotyczą danych przetwarzanych przez RESALTA LUNEOS Sp. z o. o. ul. Šlandrova 4b, 1231 Lublana, Słowenia („operator”) oraz na stronie internetowej www.resalta.com.

Chcesz zobaczyć więcej?

Pobierz nasze badania

Regulamin

Zapisując się na naszego newslettera zgadzasz się na otrzymywanie wiadomości e-mail od Resalty Luneos Sp. z o. o. Celem naszego newslettera jest informowanie o działalności Resalta Luneos, nowych projektach, postępach, nadchodzących wydarzeniach oraz przekazywanie najświeższych doniesień dotyczących wydajności energetycznej i odnawialnych źródeł energii gościom odwiedzającym naszą stronę internetową, partnerom, klientom oraz opinii publicznej. Nasz newsletter będzie wydawany najczęściej raz w miesiącu, z wyjątkiem nieplanowanych, lecz ważnych wiadomości. Zastrzegamy sobie pełne prawo do modyfikacji lub zaprzestania publikowania newslettera, w każdym momencie bez powiadomienia. Traktujemy Twoją prywatność poważnie i nigdy nie przekażemy lub nie sprzedamy Twoich danych osobom trzecim. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji newslettera.